بست انتهایی مینیاتوری/چنگالی EW38 – الکترو الکان
بست انتهایی مینیاتوری/چنگالی EW۳۸

تومان

بارگذاری...

بست انتهایی مینیاتوری/چنگالی EW۳۸

 

بست انتهایی فلزی

مناسب برای ریل مینیاتوری، ریل چنگالی و ریل ترمینال

فلزی پیچ دار

کد محصول EW38

بارگذاری...