بست کابل ریلی 205۱

    22,000 تومان

     

    بست ریلی 2051

    جهت کنترل مسیردهی لوله و کابل از طریق ریل U چنل (ریل چنگالی)

    کد محصول RX2051