گلند شلاقی فلکسی 4 نری – الکترو الکان

تومان

بارگذاری...

گلند شلاقی فلکسی ۴ نری

گلند آب بندی یا گلند شلاقی IP66

سایز “4

رزوه دار روپیچ نری (MALE)

مناسب اتصال لوله فلکسی

جنس آلمینیومی / برنجی

کد محصول CSM10

بارگذاری...

اطلاعات بیشتر

نحوه اتصال ورودی

آب بندی

نحوه اتصال خروجی

رزوه ای نری

جنس

آلمینیومی / قابلیت سفارش برنجی و برنجی آبکاری نیکل کروم